apartman.kamenice@email.cz
UBYTOVÁNÍ PLNÉ ZÁŽITKŮ
+420 777 290 648
UBYTOVÁNÍ PLNÉ ZÁŽITKŮ
ZÁSADY

Apartmán Kamenice

1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 1. Pelhřimovská s.r.o. , Libkova Voda 101, 394 62 Libkova Voda IČO: 09350551 , podnikající Společnost s.r.o., dále jako „společnost“, je správcem osobních údajů dle definice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 2. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 3. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost dodržuje následující zásady: Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování. • Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely. • Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování. Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost. • Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů. 4. ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost zpracovává osobní údaje manuálně. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování. 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost zpřístupňuje osobní údaje vlastním zaměstnancům a zpracovatelům pro plnění povinností v rámci jednotlivých účelů zpracování či třetím osobám z jiných důvodů v souladu se zákonem. Se všemi příjemci osobních údajů je uzavřena smlouva příslušného typu, jejímž obsahem je závazek dodržovat povinnosti plynoucí z nařízení GDPR. 6. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané při objednávce zboží nebo služeb přímo od subjektu údajů. Údaje, které objednávající vyplňuje, jsou jméno a příjmení, dodací adresa a kontaktní údaje (telefon, email). Souhlasem s obchodními podmínkami (kupní smlouvou) a odesláním objednávky společnost zpracovává nezbytné osobní údaje na základě žádosti subjektu údajů k plnění smlouvy. Během zpracování objednávky jsou osobní údaje předávány zpracovatelům za účelem naplnění smlouvy (přepravci za účelem dodání zboží, platební bráně za účelem přijetí platby), a zpracovatelům ke splnění právních povinností (účetní firmě za účelem zpracování účetnictví). Osobní údaje vyplněné při objednávce jsou zpracovávány po dobu určenou právními povinnostmi. Doba uchovávání daňových dokladů je nařízena na 10 let. Údaje objednávky jsou uchovávány po dobu nutnou pro případné reklamační řízení. 7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ Subjekt údajů může uplatnit následující práva: právo na přístup k osobních údajům správce na základě žádosti vydá potvrzení zda a jaké osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovány a jakým způsobem. Žádost o poskytnutí informací je zdarma, opakovaná žádost může být zpoplatněna administrativním poplatkem. Informace jsou poskytovány elektronicky pokud subjekt údajů nepožádá jinak. • právo na opravu – správce je povinen opravit bez zbytečného odkladu nepřesné a neúplné informace o subjektu údajů. právo na výmaz (právo být zapomenut) správce je povinen bez zbytečného odkladu smazat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a nejsou již potřeba pro dané účely zpracování. právo na omezení zpracování správce je povinen omezit zpracování osobních údajů v případě kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, správce již nepotřebuje osobní údaje ke zpracování ale subjekt údajů požaduje určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, do doby ověření oprávněnosti námitky vůči zpracování. právo na podání stížnosti u dozorového úřadu subjekt údajů právo podat stížnost na domnělé porušení nařízení GDPR. Kontakty na místní dozorový Úřad na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách www.uoou.cz
apartman.kamenice@email.cz
+420 777 290 648
UBYTOVÁNÍ PLNÉ ZÁŽITKŮ
ZÁSADY
UBYTOVÁNÍ PLNÉ ZÁŽITKŮ
1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 1. Pelhřimovská s.r.o. , Libkova Voda 101, 394 62 Libkova Voda IČO: 09350551 , podnikající Společnost s.r.o., dále jako „společnost“, je správcem osobních údajů dle definice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 2. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 3. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost dodržuje následující zásady: Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely. Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování. Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost. • Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů. 4. ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost zpracovává osobní údaje manuálně. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování. 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost zpřístupňuje osobní údaje vlastním zaměstnancům a zpracovatelům pro plnění povinností v rámci jednotlivých účelů zpracování či třetím osobám z jiných důvodů v souladu se zákonem. Se všemi příjemci osobních údajů je uzavřena smlouva příslušného typu, jejímž obsahem je závazek dodržovat povinnosti plynoucí z nařízení GDPR. 6. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané při objednávce zboží nebo služeb přímo od subjektu údajů. Údaje, které objednávající vyplňuje, jsou jméno a příjmení, dodací adresa a kontaktní údaje (telefon, email). Souhlasem s obchodními podmínkami (kupní smlouvou) a odesláním objednávky společnost zpracovává nezbytné osobní údaje na základě žádosti subjektu údajů k plnění smlouvy. Během zpracování objednávky jsou osobní údaje předávány zpracovatelům za účelem naplnění smlouvy (přepravci za účelem dodání zboží, platební bráně za účelem přijetí platby), a zpracovatelům ke splnění právních povinností (účetní firmě za účelem zpracování účetnictví). Osobní údaje vyplněné při objednávce jsou zpracovávány po dobu určenou právními povinnostmi. Doba uchovávání daňových dokladů je nařízena na 10 let. Údaje objednávky jsou uchovávány po dobu nutnou pro případné reklamační řízení. 7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ Subjekt údajů může uplatnit následující práva: právo na přístup k osobních údajům správce na základě žádosti vydá potvrzení zda a jaké osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovány a jakým způsobem. Žádost o poskytnutí informací je zdarma, opakovaná žádost může být zpoplatněna administrativním poplatkem. Informace jsou poskytovány elektronicky pokud subjekt údajů nepožádá jinak. právo na opravu správce je povinen opravit bez zbytečného odkladu nepřesné a neúplné informace o subjektu údajů. právo na výmaz (právo být zapomenut) správce je povinen bez zbytečného odkladu smazat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a nejsou již potřeba pro dané účely zpracování. právo na omezení zpracování správce je povinen omezit zpracování osobních údajů v případě kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, správce již nepotřebuje osobní údaje ke zpracování ale subjekt údajů požaduje určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, do doby ověření oprávněnosti námitky vůči zpracování. právo na podání stížnosti u dozorového úřadu subjekt údajů právo podat stížnost na domnělé porušení nařízení GDPR. Kontakty na místní dozorový Úřad na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách www.uoou.cz